Čističky odpadních vod
EKO-NATUR s.r.o.

Námi nabízené a dodávané ČOV (čistírny odpadních vod) jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček.

ČOV typové řady EKO-NATUR slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod. Typová řada EKO-NATUR je určena pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.

Výhody čistíren odpadních vod EKO-NATUR

  • Bez nutnosti betonování
  • Vysoká účinnost čištění
  • Vysoká životnost
  • Nízké provozní náklady
  • Jednoduchá instalace
  • Tichý provoz
  • Minimální náročnost na údržbu
  • Možnost využití vyčištěné vody k závlahám
  • kapacita pro 2 až x osob
Základní nádrž ČOV  EN
2-3
 EN
4-6
 EN
8-12
  EN
12-15
  EN
15-20
  EN
20-25
Výška základní (mm) 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Průměr vnější (mm) 1400 1500 1700 1800 2000 2100
Přítok výška (mm) 1350 1350 1350 1450 1650 1650
Odtok výška (mm) 1300 1300 1300 1400 1600 1600
Počet obyvatel EO   2-3  4-6 7-12 12-16 17-20 20-25
Množství odpadních vod (m3/den)   0,7   1,0   1,8  2,25   3,75   4,5
Zatížení ČOV BSK5 (kg/den)  0,45  0,50 0,76 0,90   1,5   1,7
Produkt     Cena bez DPH   Cena s DPH
EN 2-3  2-3 osoby 29 000,- 35 090,-
EN 4-6  4-6 osob 31 000,- 37 510,-
EN 8-12  7-12 osob 36 000,- 43 560,-
EN 12-15  10-18 osob 60 000,- 72 600,-
EN 15-20  15-22 osob 75 000,- 90 750,-
EN 20-25   20-30 osob 85 000.- 102 850,-

Součástí ceny je plastový kontejner, technologická vestavba, nástavec, plastové víko, dmychadlo a časový spínač. Výška nástavce může být od 10cm do 200cm a vždy je v ceně. Průměr nátoku a odtoku vyrobíme dle požadavku v průměrech DN110, 125, 160. Rovněž postavení odtoku a nátoku může být v ose , nebo různých úhlech.

Veškerou dokumentaci  elektronicky zašleme na vyžádání (výkresy, provozní řád, CE protokol apod.).

Protokol o zkoušce

Schéma ČOV EN 2-3

Schéma ČOV EN 4-6

Schéma ČOV EN 8-12

Schéma ČOV EN 12-15

Schéma ČOV EN 15-20

Schéma ČOV EN 20-25

Z nabídky čistíren odpadních vod