Jímka 4m3 | EKO-NATUR s.r.o.
čističky odpadních vod
Jímka 4m3

21.420,00  vč. DPH

Kategorie:

Popis

Popis zboží:
průměr/výška ; 1600/2000 mm

Návod:
Jedná se o plastové jímky určené k uložení do terénu.Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.Tyto jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek.Mají válcový tvar a jsou plně zastropeny.Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,6m.Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země.