Jímka 7m3 | EKO-NATUR s.r.o.
čističky odpadních vod
Jímka 7m3

28.560,00  vč. DPH

Kategorie:

Popis

Popis zboží:
průměr/výška ; 1900/2500 mm

Návod:
Jedná se o plastové jímky určené k uložení do terénu. Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod. Tyto jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek. Mají válcový tvar a jsou plně zastropeny. Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,6 m. Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země.