Čistička odpadních vod

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Námi nabízené a dodávané ČOV (čistírny odpadních vod) jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. ČOV typové řady EKO-NATUR slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod. Typová řada EKO-NATUR je určena pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.

Typové řady EKO-NATUR jsou tvořeny celoplastovou vodotěsnou nádrží rozdělenou přepážkami na jednotlivé technologické prostory ve kterých dochází k mechanicko – biologickému čištění odpadních vod.V nádrži je umístěn česlicový koš, provzdušňovací systém sestávající, z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, a mamutky. Veškeré kovové části jsou povrchově upravené, nebo vyrobeny z nerezavějící oceli. Nádrž je vyrobena z vytlačovaných a lisovaných desek z polypropylenu a jednotlivé části jsou spojeny svařováním. Nádrž má válcovitý tvar a z vnější strany je vyztužena dvěma profily, vyrobenými z nerezové oceli. Konstrukce nádrže je řešena tak, aby bez dalších stavebních a statických opatření odolala tlaku zeminy po zasazení.