Čov - ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

ČOV Eko-natur

CERTIFIKOVANÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Domácí čistírny odpadních vod, někdy také čističky odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou ideálním řešením pro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistírna si efektivně a ekologicky poradí s odpadní vodou jakéhokoli objektu či domácnosti bez ohledu na velikost.

Nečekejte, až k vám dovedou kanalizaci, ani neplaťte za vývoz jímky nebo septiku. Bakterie v ČOV rozloží znečištění ve vodě s 97% účinností. Částice se usazují v kalojemu, který stačí dvakrát ročně odsát a využít ho třeba do kompostu. Pořiďte si domácí čistírnu a vyřešte otázku odpadní vody jednou provždy!

Provoz domácí čistírny odpadních vod

Domácí čistírny odpadních vod Ekocis jsou navrženy tak, aby jejich provoz byl co nejsnadnější na obsluhu. Kromě pravidelné kontroly představuje jedinou činnost nezbytnou pro její správné fungování občasné odkalování – cca jednou či dvakrát ročně. Jinak ČOV Ekocis pracuje sama, tiše, bezpečně a spolehlivě jako švýcarské hodinky. Důkazem správně fungující čističky domácí vody je vytékající čirá voda bez zápachu.

Produkty ČOV

Domácí ČOV není nic složitého

Naše ČOV se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí.

Jsou tvořeny dvěma základními částmi: 

Tou první je plastová nádrž ve tvaru válce o výšce 1,5 metru a průměru 1,3 metru. Nádrž je rozdělena na několik sektorů, v nichž probíhají různé biologické procesy vedoucí k odbourání odpadu.
Druhou, podstatně menší, ale neméně důležitou část představuje kompresor, který skrze několik ventilů vhání do ČOV vzduch. Právě v precizním nastavení vzduchových ventilů spočívá správné fungování čističky odpadních vod.
 

Instalace a uvedení ČOV do provozu

Instalace domácí čistírny je rychlá a spuštění do provozu snadné.

 • Ze stavebních úprav na vás čeká pouze vyhloubení a vybetonování dna výkopu.

 • Po usazení ČOV do výkopu se obsypou stěny čistírny jemnou hlínou a instalace je hotova.

 • Potom přijedou pracovníci naší společnosti a zdarma uvedou vaši čističku odpadních vod do provozu.Hradí se pouze minimální dopravné spojené s totuto službou.

 • Jakmile se ČOV zaběhne, přichází do ní na jedné straně odpadní voda a na druhé vytéká voda přečištěná, kterou lze vypustit do vsaku, vodního toku nebo třeba využít k zalévání zahrádky.

Proč se rozhodnout pro domácí čistírny eko-natur

Seznamte se s hlavními důvody, proč se těší takové oblibě:

 • Patří k nejlevnějším na trhu.
 • Provozní náklady jsou velmi nízké.
 • Ušetříte na stočném.
 • Přečištěnou vodu lze využít k zavlažování.
 • Relativně malé rozměry.
 • Nevyžaduje žádné náročné stavební úpravy.
 • Může být umístěna v těsné blízkosti jiných staveb.
 • Vyčištěná voda je stejně čistá jako voda v potocích a řekách.
 • Proces čištění provádějí živé organismy (bakterie), takže spotřeba energie je minimální.
 • Při spuštění nevyžaduje očkování.
 • Běží tiše a bezpečně.
 • Poradí si i s tuky a saponáty.
 • Pouze jedenkrát / dvakrát ročně odkalování.
Water-Drops-PNG-Image.png