Čov - ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

ČOV Eko-natur

CERTIFIKOVANÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Domácí čistírny odpadních vod, někdy také čističky odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou ideálním řešením pro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistírna si efektivně a ekologicky poradí s odpadní vodou jakéhokoli objektu či domácnosti bez ohledu na velikost.

Nečekejte, až k vám dovedou kanalizaci, ani neplaťte za vývoz jímky nebo septiku. Bakterie v ČOV rozloží znečištění ve vodě s 97% účinností. Pořízením domácí čistírny vyřešíte otázku odpadních vod jednou provždy.

Provoz domácí čistírny odpadních vod

Domácí čistírny odpadních vod Eko-natur jsou navrženy tak, aby jejich provoz byl co nejsnadnější na obsluhu. Kromě pravidelné kontroly představuje jedinou činnost nezbytnou pro její správné fungování občasné odkalování – cca jednou ročně. Jinak ČOV Eko-natur pracuje sama, tiše, bezpečně a spolehlivě

 

Produkty ČOV

Domácí ČOV není nic složitého

Naše ČOV se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí.

Jsou tvořeny dvěma základními částmi: 

Tou první je plastová nádrž ve tvaru válce o výšce 1,5 metru a průměru 1,3 metru. Nádrž je rozdělena na několik sektorů, v nichž probíhají různé biologické procesy vedoucí k odbourání odpadu.
Druhou, podstatně menší, ale neméně důležitou část představuje kompresor, který skrze několik ventilů vhání do ČOV vzduch. Právě v precizním nastavení vzduchových ventilů spočívá správné fungování čističky odpadních vod.
 

Instalace a uvedení ČOV do provozu

Instalace domácí čistírny je rychlá a spuštění do provozu snadné.

 • Ze stavebních úprav na vás čeká pouze vyhloubení a vybetonování dna výkopu.

 • Po usazení ČOV do výkopu se obsypou stěny čistírny jemnou hlínou a instalace je hotova.

 • Potom přijedou pracovníci naší společnosti a zdarma uvedou vaši čističku odpadních vod do provozu.Hradí se pouze minimální dopravné spojené s totuto službou.

 • Jakmile se ČOV zaběhne, přichází do ní na jedné straně odpadní voda a na druhé vytéká voda přečištěná, kterou lze vypustit do vsaku, vodního toku nebo třeba využít k zalévání zahrádky.

Proč se rozhodnout pro domácí čistírny eko-natur

Seznamte se s hlavními důvody, proč se těší takové oblibě:

 • Patří k nejlevnějším na trhu.
 • Provozní náklady jsou velmi nízké.
 • Ušetříte na stočném.
 • Přečištěnou vodu lze využít k zavlažování.
 • Relativně malé rozměry.
 • Nevyžaduje žádné náročné stavební úpravy.
 • Může být umístěna v těsné blízkosti jiných staveb.
 • Vyčištěná voda je stejně čistá jako voda v potocích a řekách.
 • Proces čištění provádějí živé organismy (bakterie), takže spotřeba energie je minimální.
 • Při spuštění nevyžaduje očkování.
 • Běží tiše a bezpečně.
 • Poradí si i s tuky a saponáty.
 • Pouze jedenkrát / dvakrát ročně odkalování.
Water-Drops-PNG-Image.png