lapáky tuků

lapáky tuků Eko-natur

OCHRANA ČOV PŘED ZANEŠENÍM TUKEM

Všeobecně je nutné vypouštět přes lapáky tuku pouze znečištěné vody s vyloučením odpadu ze sociálních zařízení. Lapák tuku slouží jako ochrana kanalizace, ČOV a ostatních zařízení v kanalizační síti před zanášením tukem.

Fungování

Lapák tuku je konstruován jako válcová celoplastová nádrž z polypropylenu pro osazení do terénu. Voda s obsahem tuku natéká do kalového prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odloučení tuku. Tuk zůstane u hladiny, hrubé nečistoty se usadí v usazovacím prostoru. Tuková vrstva se shrabuje a odváží. Předčištěná voda protéká pod nornými stěnami do výtoku, který je napojen na kanalizaci.
Lapák je nutno pravidelně jedenkrát do měsíce překontrolovat. Pokud se tuk sráží již ve třetí komoře je nutno obsah lapače vyjmout. Toto se provádí posazením koncovky sací hadice fekálního vozu na dno lapáku a vysáním jeho obsahu.

Lapák tuku je celoplastová válcová nádrž určená pro zachytávání olejů a tuků například z kuchyní, potravinářských provozů, ze zpracování masa neboli všude tam, kde hrozí nebezpečí vysrážení tuku v odpadní vodě.