Vodoměrné šachty

vodoměrné šachty Eko-natur

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Vodoměrná šachta kruhová je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.

Šachty jsou standardně vybaveny schůdky a dvěma vodotěsnými prostupy o průměru 32″. Dle požadavku můžeme šachty vybavit více prostupy i v jiných průměrech.

Funkce
Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Konstrukční řešení

Vodoměrná šachta je samonosná, t.j. určená pro osazení do nepojezdných ploch. V případě uložení do více namáhaného terénu nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Šachta je vyrobena stáčením a svařováním homogenních PP desek. Vstup má ø 600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Výška šachty závisí na hloubce v níž je uloženo vodovodní potrubí. Dle požadavků odběratele je možné zhotovení VŠ jiných rozměrů, přizpůsobení rozměrů a umístění prostupů . Uvnitř je šachta vybavena plastovými schůdky a AZ spojkami ø 32mm – součást dodávky.

Osazení do terénu

Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tl. min. 10 cm, nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na vodovodní přípojku. Poté se postupně obsype prosátou zeminou, obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m, pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty. Podmínkou této instalace je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody. Při výskytu max. hladiny spodní vody nad základní spárou je nutné provést min. částečné obetonování šachty (zajištění proti vyplavání). V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.